ĐẨY MẠNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRIỆU TÀI

Thứ hai - 16/05/2022 08:13
ĐẨY MẠNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRIỆU TÀI
           
          Bên cạnh các nội dung cốt yếu để thực hiện cải cách thủ tục hành chính như rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tối ưu hoá quy trình giải quyết thủ tục hành chính thì một nội dung cũng góp phần quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đó là phương thức, cách thức thực hiện thủ tục hành chính thông qua sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.
            Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Ủy ban nhân dân xã Triệu Tài đã tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu BCCI trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.
           Năm 2021 UBND huyện Triệu Phong đã ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI với Bưu điện huyện Triệu Phong với mức giá cước như sau:
Nội tỉnh Liên tỉnh
Nội xã/thị trấn Nội huyện Liên huyện Bình Định, Đà Nẵng, Gia lai, Huế, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắc Lắc, Đắc Nông Các Tỉnh còn lại
10.000 20.000 30.000 30.500 31.000
          Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đã tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, cá nhân mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, giúp các tổ chức, cá nhân giảm thời gian đi lại, ở xa nhưng vẫn có thể thực hiện được các thủ tục hành chính cần thiết.
          Việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC có thể thực hiện theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công trên địa bàn xã; đồng thời góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá các dịch vụ công của Đảng và Nhà nước, lấy mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cộng đồng làm ưu tiên.