NỔ LỰC CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TRIỆU TÀI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thứ năm - 14/04/2022 16:37
NỔ LỰC CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TRIỆU TÀI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
        Triệu Tài, tuy là địa bàn không thuận lợi về các mặt, nhưng là nơi có thể kết nối với những địa phương trong huyện, trong tỉnh, tạo ra điều kiện giao lưu, phát triển KT, XH qua các thời kỳ. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân xã nhà chung tay xây dựng NTM.
        Từ khi bước vào xây dựng Nông thôn mới, xã Triệu Tài xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được cho nhu cầu sản xuất và dân sinh, ngành nghề chưa phát triển, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, bình quân đầu người mới đạt 10,9 triệu đồng/người/năm, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm 19,5%; cơ sở vật chất về văn hóa, giáo dục còn nhiều thiếu thốn; môi trường rác thải và ô nhiễm chưa được giải quyết. Kết quả rà soát, đến tháng 6 năm 2011, Triệu Tài chỉ đạt 8/19 tiêu chí.
Phát huy truyền thống cần cù, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, chung sức chung lòng xây dựng NTM. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã bám sát các tiêu chí, xây dựng Đề án, quy hoạch, kế hoạch, lộ trình phù hợp với khả năng của địa phương, tổ chức triển khai quyết liệt với phương châm: Tiêu chí dễ, ít nguồn vốn ưu tiên làm trước, tiêu chí khó, đòi hỏi nguồn vốn nhiều sẽ làm sau; và người dân là chủ thể, Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ. Để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM), Thành lập Ban quản lý xây dựng NTM, Thành lập các Ban phát triển thôn do Trưởng thôn làm Trưởng Ban
        Xác định công tác tuyên truyền vận động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vì vậy, Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành đoàn thể hết sức quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp từng nhóm đối tượng người dân, thông qua các hình thức như hội nghị cấp xã, các cuộc họp thôn, hội nghị các tổ chức đoàn thể; thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền bằng trực quan như panô, áp phích, khẩu hiệu, hệ thống loa truyền thanh của xã đến tận các thôn, bản. Từ đó Nhân dân đã hiểu mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào“Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Nhờ làm tốt công tác triển khai, tuyên truyền, quyết liệt trong chỉ đạo, tranh thủ các nguồn lực, nhờ vậy sau 10 năm xây dựng nông thôn mới Triệu Tài đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM về đích năm 2020, kết quả đó được thể hiện trên các lĩnh vực như sau:
        Một là, Kinh tế không ngừng tăng trưởng
        Đến nay Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt được kết quả tích cực, diện mạo nông thôn đã đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng cải thiện, nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là trên 57 triệu đồng gấp gần 6 lần so với năm 2011, các ngành nghề phát triển mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,89%. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ. Nét đặc biệt, trên địa bàn là xã đã có 02 HTX kiểu mới, hình thành các vùng sản xuất tập trung, Quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh, trong đó có 17 ha lúa canh tác tự nhiên sản xuất hiệu quả, là chủ lực của HTX Nông sản sạch Triệu Phong, đã từng bước trở thành thương hiệu trên thị trường. Nhờ dự án Koica Hàn Quốc xã đã thành lập các tổ, nhóm gà sạch, rau sạch, lợn sạch trở thành thương hiệu riêng của xã Triệu Tài.
Mô hình lúa canh tác hữu cơ
        Hai là, cơ sở hạ tầng không ngừng lớn  mạnh
        Sau 10 năm triển khai, đã huy động trên 70 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tâng. Trong đó: Vốn trung ương: 3,9 tỷ đồng, vốn các tổ chức phi chính phủ trên 10 tỷ đồng, vốn nhân dân đối ứng bằng hiện vật, ngày công, hiến đất hơn 40 tỷ đồng và các nguốn vốn của tỉnh, huyện, ngân sách từ địa phương trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt trong công tác vận động nhân dân hiến đất, hiến của, huy động nội lực, ngoại lực tranh thủ các dự án, các tổ chức phi chính phủ, xã và các thôn đã xây dựng nhiều công trình lớn có giá trị hàng tỷ đồng như đường Opphic, đường tránh lũ Phú Liêu trường Tiểu học khu vực An Hưng; vận động nhân dân, con em thành đạt đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, như: Đình Làng, Cổng làng, Chùa Làng, tiêu biểu như Chùa làng Tài Lương, Đình Làng An Trú, có nhiều người con đã đóng góp hàng tỷ đồng, hàng trăm triệu đồng, tiêu biểu như Thiếu tướng Hoàng Công Vĩnh, Nguyên phó Tổng giám đốc tập đoàn Viettel, anh Nguyễn Hải Lý, con em thành đạt thôn Tài Lương, anh Nguyễn Đình Hoạt, doanh nghiệp, người con của Phú Liêu và nhiều mạnh thường quân khác.
        Từ các nguồn vốn đó, UBND xã, Ban phát triển của thôn đã ban hành các kế hoạch, lộ trình cụ thể để đầu tư các hạng mục xây dựng đời sống dân sinh, các công trình văn hóa tâm linh từng bước khang trang, hệ thống vật chất ngày càng hiện đại; đầu tư xây dựng các trường học đảm bảo điều kiện đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng các công trình phúc lợi như Trường học, các thiết chế văn hóa cơ sở,… Các công trình đầu tư đưa vào sử dụng có hiệu quả đã làm thay đỗi diện mạo nông thôn xã nhà. Bộ mặt nông thôn có những chuyển biến rõ nét, hệ thống đường giao thông nông thôn từng bước được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học ngày càng được đáp ứng. Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2015-2020, các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho việc khám và chữa bệnh cơ bản đáp ứng yêu cầu. Hệ thống nước hợp vệ sinh cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Hệ thống điện đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất, chất lượng điện đảm bảo và ổn định. Hộ sử dụng điện thường xuyên đạt 100%.